CEKO s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky, šachty

ts
Konfigurátor

Doprava zdarma

Kvalita materiálu

9 věcí, které promyslet než začnete zadržovat dešťovou vodu

retenční_nádrž_dešťovka

Dešťová voda neboli dešťovka na vaši zahradu naprší sama a zcela zdarma, proto je její využití zcela logické. Je ale důležité dobře si promyslet využití dešťové vody s ohledem na možnosti a charakter vaší zahrady. Zde je pár záchytných bodů, které se vyplatí promyslet i s ohledem na pořízení nádrže na dešťovou vodu neboli retenční nádrže.

1.Za jakým účelem chcete jímat dešťovou vodu?

Ať už nám jde o splnění zákonné povinnosti, chceme ušetřit za zálivku zahrady za vodu z vodovodu nebo nám leží na srdci životní prostředí. Zásadní rozhodnutí, zda chceme dešťovku zasakovat, sbírat pro zálivku zahrady nebo využívat v domácnosti.

2.Spočítejte si, kolik vody máte k dispozici

Pořízení jakéhokoliv produktu pro hospodaření s dešťovou vodou vždy doprovází trocha matematiky. Vliv má zejména srážkový úhrn a plocha odvodňovaných ploch. Z výpočtu nám vzejde, s jakým množstvím dešťové vody můžeme počítat a jak velkou retenční nádrž na vodu má smysl pořídit.

3.Udělejte si hydrogeologický průzkum či vsakovací zkoušku

Pokud to s dešťovou vodou myslíte vážně, vyplatí kontaktovat hydrogeologa. Někdy totiž můžeme v dobré víře udělat víc škody než užitku.

Prioritu v rámci hospodaření s vodou by mělo mít vsakování vody. Ne všude je vhodné podloží a půdní podmínky vsakování vody umožňují. V takovém případě je lepší zadržování vody pomocí nádrže na dešťovku.

Hydrogeolog vám stanoví koeficient vsaku. Tato veličina společně s výškou hladiny podzemní vody hraje roli při dimenzování vsakovacího tělesa.

4.Počítejte s retenční nádrží na dešťovku už ve fázi plánování domu či zahrady

Návrh domu a zahrady by měly jít ruku v ruce, což při integraci hospodaření s dešťovou vodou platí dvojnásob. Vyhneme se tak situaci, kdy bude třeba vytvořený návrh zahrady přepracovat jen proto, že došlo k opomenutí důležité skutečnosti, např. zachování dostatečného odstupu objektů hospodaření s dešťovou vodou od budov.

Po zvážení výše zmíněných bodů nám vykrystalizují jednotlivé možnosti. Ať už podzemní retenční nádrž nebo vsakovací rigol, všechny prvky mají svá specifika.

Pokud s hospodařením s dešťovou vodou počítáme již v návrhu zahrady, ušetříme také finance. Přebytečnou zeminu z jámy pro nádrž na dešťovou vodu můžeme např. využít na terénní modelace.

5.Respektujte terénní a světelné podmínky

Jednu jistotu však máte a to, že dešťová voda vždy teče z kopce dolů. Je proto užitečné zjistit, kde na naší zahradě leží nejníže položené místo. Tam totiž bude voda logicky stékat.

A nabízí se zde vytvoření např. dešťové zahrady. Kromě sklonu zahrady je vhodné přemýšlet i nad osluněním. Rostlinám přímé sluneční světlo svědčí, nadzemní nádrži na vodu už méně. Teplá voda se totiž mnohem rychleji kazí. Mnohem lepší je vodu uchovávat v podzemní nádrži na dešťovou vodu

6.Zvolte si: podzemní nádrž, či nadzemní nádrž?

Možností jímání dešťové vody je celá řada. Nejjednodušším řešením je prosté napojení okapu retenční nádrž, které dnes nabývají rozmanitých podob.

Plánujeme-li využití v domácnosti, neobejdeme se bez podzemní nádrže na dešťovou vodu odpovídajícího objemu.

Skutečnou výzvou je, mají-li se stát prvky hospodaření s vodou součástí zahrady. Terénní modelace ve formě polderu může zahradě dodat na atraktivitě i bez vody.

7.Zasaďte rostliny

Má-li se zahrada proměnit v soukromý ráj, bez rostlin to nepůjde. Už kvůli nim má cenu zadržování dešťové vody, protože je pro zálivku vhodnější než voda z vodovodního řadu.

8.Chytré zavlažovací systémy

Celá řada výrobců dnes poskytuje propracované systémy zavlažování, které oproti klasickému manuálnímu zalévání konví či hadicí přinášejí řadu výhod. Podzemní a nadzemní kapkové závlahy šetří vodou, protože ji dodávají přímo ke kořenům rostlin. Tyto soustavy mohou být plně automatizované, takže zálivka probíhá, i když jsme v práci nebo na dovolené. Díky možnosti napojení čidla půdní vlhkosti pak systém pozná, že pršelo a zavlažování odloží.

9.Počítejte se zimou

Zahrada vyžaduje údržbu celoročně, stejně tak objekty hospodaření s dešťovou vodou. Před příchodem mrazů nesmíme zapomenout na zazimování jak rostlin, tak těchto zařízení.

Zatímco podzemní retenční nádrže „v suchu“ i v zimě, protože leží v tzv. nezámrzné hloubce, klasické sudy a nadzemní nádrže na vodu je třeba na zimu vyprázdnit a ideálně uschovat.

Také z potrubí závlahových systému je třeba vodu vypustit a pozornost je třeba věnovat i čerpadlům, která mráz může nenávratně poškodit.