CEKO s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky, šachty

ts
Konfigurátor

Doprava zdarma

Kvalita materiálu

Septiky hranaté

Septik je vodotěsná nádoba, která slouží k částečnému zadržení a přečištění odpadních/splaškových vod, např. z toalet, kuchyní, sprch atd. Naše firma CEKO pro Vás dokáže vyrobit septiky různých tvarů a provedení. V nabídce je pro Vás k výběru septik ve velikostech od 2m³ do 16m³. Septik nabízíme v kruhovém a hranatém provedení. Tvar provedení septiku je vždy na zákazníkovi, ale obecně platí, že septik kruhový je levnější variantou oproti septiku hranatému. Septik (na rozdíl od jímky/žumpy) je opatřen nátokem dle potřebných rozměrů DN 50 - 160 (dle výběru) a také odtokem DN 50 - 160 (dle výběru). Nátokem do septiku přitékají odpadní vody a následně v septiku probíhá přečištění odpadní vody. Přečištění odpadní vody probíhá zpravidla ve tříkomorovém systému. Voda do septiku přitéká do první komory, kde probíhá největší usazení odpadních vod a částečném vyhnívání. Voda do druhé komory septiku přitéká přepadem, který pro Vás děláme v požadované výšce správnosti tlaku a čištění. Ve druhé komoře septiku probíhá proces usazování a vyhnívání ještě více separovaných nečistot od vody. Poslední stupeň čištění v septiku probíhá ve třetí komoře, která je zároveň opatřena odtokem. Odtokem ze septiku tedy odtéká přečištěná voda ven ze septikové nádrže. Septik pro Vás nabízíme kruhový a hranatý.

Septik samonosný hranatý

Jedná se o septik vhodný do prostředí bez výskytu spodní vody či těžší jílovité půdy. Septik samonosný hranatý by zároveň neměl být použit v místech s vyšším statickým zatížením (blízká veřejná komunikace, přejezd aut). Septik samonosný je pochozí a usazení spočívá na základovou desku o tloušťce 10 - 20 cm, následně se septik samonosný obsypává zeminou za současného plnění vody. Hranatý samonosný septik unese 20 cm zeminy na horním víku.
Hranaté samonosné septiky

Septik dvouplášťový hranatý

Jedná se o septik vhodný do prostředí s výskytem spodní vody nebo také jílovité půdy. Dvouplášťový hranatý septik je vyroben ze dvou 100% nepropustných plášťů. Dvouplášťový hranatý septik se doporučuje usadit na základovou desku o tloušťce 10 - 20 cm. Meziplášť septiku je vhodné vyplnit betonem, aby se konstrukce nezbortila. Takto vybetonovaný meziplášť septiku zpevní konstrukci a odolá spodní vodě nebo jílovité půdě.
Hranaté dvouplášťové septiky

Septik k obetonování hranatý

Septik hranatý k obetonování (dvou či tří komorové) doporučujeme využít v místech, kde hrozí větší statické zatížení. To znamená v místech poblíž různých komunikací, cest atd. Avšak plastový septik k obetonování nedoporučujeme použít do míst s vyšší hladinou spodní vody či jílovité půdy. Plastový hranatý septik k obetonování se uvede do provozu položením na základovou desku a postupným plněním vody dovnitř ve stejné úrovní lití betonu po vnějšku. Po dosažení vrchní hrany betonu a mírném zatuhnutí betonu se septik odčerpá a je připraven k použití.
Hranaté septiky k obetonování