CEKO s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky, šachty

ts
Konfigurátor

Doprava zdarma

Kvalita materiálu

Jímky kruhové

Jímka slouží k zadržování odpadních (splaškových) vod. Vyrábí se mnoho typů a velikostí jímek. Plastovar vyrábí jímky v objemech od 1m³ – 20m³ a v následujících konstrukčních provedeních - jímka samonosná, jímka dvouplášťová, jímka k obetonování. Nejrozšířenějším typem jsou jímky kruhové, je to díky přijatelnější cenně oproti jímkám hranatým. Velikost plastové jímky je závislá na počtu obyvatel obývajících objekt a na frekvenci vyvážení.Hlavní rozdíl mezi jímkou a septikem je ten, že jímka je uzavřená bezodtoková plastová nádoba, kdy při naplnění jímky je nutné nádrž vyčerpat fekálním vozem. Septik je plastová nádoba opatřena nejen vtokem, ale i odtokovým potrubím.

Samonosná jímka

Samonosná jímka je jímka přímo určená k bezprostřednímu obsypu zeminou, není však vhodná do míst s výskytem spodní vody – hrozí zboření jímky.
Kruhové samonosné jímky

Jímka dvouplášťová

Jímka dvouplášťová je vhodná do míst, kde je lokalizován výskyt spodní vody nebo tam, kde hrozí vyšší statické zatížení, např. jímka umístěná pod povrchem příjezdové komunikace. Jímka dvouplášťová vyniká svoji odolností.
Kruhové dvouplášťové jímky

Jímka k obetonování

Jímka k obetonování je jímka určená do míst s vysokým statickým zatížením. Jímka nebo-li žumpa k obetonování je vhodná i do míst, kde je odpadní potrubí uloženo ve větší hloubce (např. 100cm). Jímka k obetonování je nejlevnější variantou jímky v naší nabídce. Finální pevnost jímky zaručuje právě beton nikoliv však samotná konstrukce jímky.
Kruhové jímky k obetonování

Odpadní jímka

Odpadní jímka slouží k zadržování splaškových a odpadních vod. Odpadní jímka je určena do míst, kde není možné se napojit na kanalizaci.