CEKO s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky, šachty

ts
Konfigurátor

Doprava zdarma

Kvalita materiálu

Retenční nádrž

Požární / retenční nádrž samonosné

Samonosné požární / retenční nádrže jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.

Co znamená samonosná požární nádrž?

Retenční nádrž samonosná / požární nádrž samonosná je taková, kterou nemusíte např. obetonovat. Je vyrobena z kvalitních PP materiálů, požární nádrž stačí pouze obsypat zeminou. Samonosná požární / retenční nádrž samonosná se nehodí do míst s vyšším statickým zatížením (parkování či přejezd aut) a také do míst s výskytem spodní vody a jílovité půdy.

Požární / retenční nádrž dvouplášťová

Dvouplášťové požární nádrže / retenční nádrže jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.

Co znamená dvouplášťová požární nádrž?

Dvouplášťová požární nádrž je taková, která se hodí do míst s výskytem spodní vody či jílovité půdy. Dvouplášťová požární / retenční nádrž se nehodí do míst s vyšším statickým zatížením (parkování či přejezd aut).

Požární / retenční nádrž k obetonování

Požární / retenční nádrže k obetonování jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.

Co znamená požární / retenční nádrž k obetonování?

Požární / retenční nádrž k obetonování je taková, kde hrozí výskyt vyššího statického zatížení (např. přejezd aut či blízká komunikace). Nádrž se usadí na základovou desku a následně se obetonuje.

Výhody požární / retenční nádrže

  1. naše nízká cena a dlouhá životnost
  2. žádné dodatečné náklady na provoz
  3. snadná instalace nádrže
  4. požární nádrž zaručující 100%ní vodotěsnost

Použití požární / retenční nádrže

Použití požární / retenční nádrže je vhodné v místech bez možnosti napojit se na veřejný vodovod nebo v místě, kde se nenachází žádný přírodní zdroj vody. Požární / retenční nádrže se nejvíce využívají např. pro hasičské účely.

   • Ceník
  • Příslušenství
  • Technický výkres


Cena retenčních nádrží na vyžádání.
Příslušenství retenčních nádrží na vyžádání.