CEKO s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu, jímky, septiky, šachty

ts
Konfigurátor

Doprava zdarma

Kvalita materiálu

Jímky hranaté

Jímka hranatá slouží k zadržování odpadních (splaškových) vod. Vyrábí se mnoho typů a velikostí jímek. Plastovar vyrábí jímky v objemech od 2m³ – 15m³ a v následujících konstrukčních provedeních – jímka hranatá samonosná, jímka hranatá dvouplášťová, jímka hranatá k obetonování. Nejrozšířenějším typem je jímka kruhová, je to díky přijatelnější cenně oproti jímkám hranatým. Velikost plastové jímky je závislá na počtu obyvatel obývajících objekt a na frekvenci vyvážení. Hlavní rozdíl mezi jímkou a septikem je ten, že jímka je uzavřená bezodtoková plastová nádoba, kdy při naplnění jímky je nutné nádrž vyčerpat fekálním vozem. Septik je plastová nádoba opatřena nejen vtokem, ale i odtokovým potrubím.

Samonosná jímka hranatá

Plastové samonosné jímky hranaté jsou jímky hranatého tvaru přímo určených k bezprostřednímu obsypu zeminou, nejsou však vhodné do míst s výskytem spodní vody či těžší jílovité půdy – hrozí zboření jímky. Nehodí se také do míst se statickým zatížením.
Hranaté samonosné jímky

Jímka dvouplášťová hranatá

Jímka dvouplášťová hranatá je vhodná do míst, kde je lokalizován výskyt spodní vody či jílovité půdy. Jímka dvouplášťová je obsažena ze dvou 100% vodotěsných plášťů, které brání proti případným proniknutím spodní vody. Meziplášť se doporučuje vylít betonem a vytvořit tzv. ztracené bednění. Jímka dvouplášťová hranatá vyniká svoji odolností.
Hranaté dvouplášťové jímky

Jímka k obetonování hranatá

Jímka k obetonování je jímka určená do míst s vysokým statickým zatížením. Jímka nebo-li žumpa k obetonování je vhodná i do míst, kde je odpadní potrubí uloženo ve větší hloubce (např. 100cm). Hranatá jímka k obetonování je nejlevnější variantou jímky v naší nabídce. Finální pevnost plastové jímky proti statickým vlivům zaručuje právě beton nikoliv však samotná konstrukce jímky. Statickým zatížením se rozumí případný přejezd aut nebo blíže stojící veřejné komunikace.
Hranaté jímky k obetonování

Odpadní jímka

Odpadní jímka slouží k zadržování splaškových a odpadních vod. Odpadní jímka je určena do míst, kde není možné se napojit na kanalizaci.

Proč jímky hranaté namísto jímek (nádrží) kruhového tvaru?

Volba tvaru plastové jímky je čistě na zákazníkovi, někdy se do prostoru hodí více jímka kruhová, někdy zase hranatá. Jímka hranatá má však stejné vlastnosti jako jímka kruhová a dokážeme pro Vás jímku vyrobit dle požadovaného objemu.